FAQ

Czy trzeba mieć wykupione ubezpieczenie, aby skorzystać z usług strzeleckich?

Firma grotgun oświadcza, że prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posiada wszystkie wymagane przez organy administracji: zgody, licencje, koncesje i ubezpieczenia. Grotgun w swoich działaniach kieruje się dobrem klientów oraz zasadami należytej staranności wynikającymi z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. W szczególności firma grotgun oświadcza, że jest ubezpieczona w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Jednakże, zaleca wszystkim klientom korzystającym z usług na zawierania z wybranym przez siebie Towarzystwem Ubezpieczeniowym stosownego ubezpieczenia.


Czy cena pakietu/ów strzeleckich obejmuje transport?

Nie, jednakże chętnie polecimy firmy: transportowe i taksówkarskie, które wykonają usługę transportową za ustaloną cenę. Więcej informacji tutaj: https://www.grotgun.com/lokalizacja/


Czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania dla osób chcących postrzelać?

W trakcie trwania zajęć strzeleckich uczestnicy muszą być trzeźwi i nie mogą się znajdować się pod wpływem środków odurzających ani leków zaburzających.


Czy osoba musi być pełnoletnia, aby skorzystać z usług firmy Grotgun?

W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych do realizacji usług - konieczna jest zgoda, od prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych. Musi być ona wyrażona w formie aktu notarialnego, lub też poprzez obecność minimum jednego z opiekunów na strzelnicy. Brak powyższego dokumentu lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla przedstawiciela firmy grotgun do odmowy udzielenia usługi.


Czy istnieje możliwość dokupienia „dodatkowych strzałów” na miejscu?

Tak.


Czy strzelnica znajduje się pod gołym niebem i czy jest czynna sezonowo?

Usługi strzeleckie realizowane są przez cały rok na krytej strzelnicy; jednakże same tarcze strzeleckie umiejscowione są na zewnątrz.


Z jakiej broni można postrzelać w firmie Grotgun?

Firma grotgun umożliwia swoim klientom strzelanie z broni palnej, posiada szeroki asortyment broni (krótkiej, długiej, automatycznej oraz z okresu II Wojny Światowej). Więcej informacji i opis broni tutaj: https://grotgun.com/magazyn-broni/


Czy potrzebne jest pozwolenie na broń?

Uczestnik korzystający z usług firmy grotgun nie musi posiadać pozwolenia na broń. Firma Grotgun posiada wszystkie wymagane przez organy administracji: zgody, licencje, koncesje i ubezpieczenia - niezbędne do wykonania usług.


Czy można przyjść na strzelnice grotgun z osobą towarzyszącą?

Tak.


Jakie cele strzeleckie są udostępnianie w firmie Grotgun?

Cele są papierowe i/lub metalowe. Tarcze papierowe są wykonane zgodne z przepisami sportowymi oraz według własnych projektów. Tarcze sportowe oraz cele metalowe – mają różne wzory i wielkości. Jedynie dla służb mundurowych istnieje możliwość strzelania do tarcz sylwetkowych – fotograficznych.


Czy broń z której sie strzela w firmie Grotgun jest prawdziwa?

Tak, firma Grotgun korzysta z broni palnej z wykorzystaniem ostrej amunicji.


Jak należy sie ubrać na zajęcia strzeleckie?

Preferowany jest ubiór swobodny, obuwie sportowe, dostosowane do pory roku.


Co należy przynieść ze sobą na zajęcia?

Pozytywny nastrój. Wszelki niezbędny sprzęt (tj. okulary ochronne, strzeleckie słuchawki ochronne) jest udostępniany na miejscu.


Jak długo trwają zajęcia?

Długość trwania zajęć uzależniona jest od ilości osób biorących udział w zajęciach oraz rodzaju wybranych pakietów strzeleckich.


Kto prowadzi zajęcia strzeleckie?

Zajęcia strzeleckie prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską z wieloletnim doświadczeniem. Więcej informacji o instruktorach tutaj: https://www.grotgun.com/o-nas/.


Czy można zorganizować zajęcia dla większej grupy?

Jak najbardziej! Firma Grogtun specjalizuje się w organizacji wielkich imprez strzeleckich !!!